Rok za prvu registraciju po REACH-u za hrvatske tvrtke

Hrvatske tvrtke koje proizvode ili uvoze u Europsku uniju tvari koje su proizvedene u količinama većim od 100 tona godišnje, ili su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju (CMR, kategorija 1a i 1b), moraju ih registrirati ECHA-i do 1. srpnja 2014. Razdoblje predregistracije završilo je 1. siječnja 2014., do kada je ECHA zaprimila 221 predregistraciju za 206 tvari.

Pomoć tvrtkama vezana uz rok 1. srpnja dostupna je na internetskim stranicama ECHA-e. Dokument Pitanja i odgovori, preveden na hrvatski, objašnjava, primjerice, kako na tvrtku osnovanu u Hrvatskoj prenijeti registracije koje je prije pristupanja već obavio jedinstveni zastupnik. ECHA je do sada zaprimila 55 registracija od hrvatske industrije, od čega njih 40 uključuje promjenu pravnog subjekta s jedinstvenog zastupnika natrag na hrvatsku tvrtku.

Tvrtke moraju registrirati svoje kemikalije po REACH-u kako bi mogle u skladu s propisima nastaviti proizvoditi, stavljati na tržište i koristiti tvari u Europskoj uniji.

Stranice za pomoć hrvatskim tvrtkama | Pitanja i odgovori o predregistraciji i registraciji [EN] [HR]

http://echa.europa.eu/croatia

http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/qa_croatian_regist_pre_en.pdf

http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/qa_croatian_regist_pre_hr.pdf