Utjecaj CLP Uredbe na tvrtke

Prije stavljanja kemikalija na tržište, industrija ih mora razvrstati, obilježiti i pakirati u skladu sa CLP Uredbom. Dužnosti koje proizlaze iz te Uredbe ovise o ulozi tvrtke u lancu opskbe. Tvrtka može biti proizvođač tvari ili smjese, uvoznik, proizvođač proizvoda, daljnji korisnik (uključujući formulatore i ponovnog uvoznika) i distributer (uključujući maloprodaju).

Ako tvrtka stavlja na tržište tvari razvrstane kao opasne, dužna je notifcirati razvrstavanje i označavanje Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), i to u roku od mjesec dana od prvog stavljanja na tržište. Što se uvoza tiče, rok od mjesec dana za notifikaciju teče od dana kada je tvar (samostalno ili sadržana u smjesi) fizički stavljena na carinski teritorij Europske unije.