Usklađeno razvstavanje i obilježavanje kemikalija

Određene situacije zahtijevaju usklađivanje razvrstavanja neke tvari, koje je u tom slučaju pravno obvezujuće na području EU, s ciljem poduzimanja prikladanih mjera zaštite. To se može dogoditi u tri slučaja:

  • kada je tvar razvrstana kao karcinogena, mutagena, reproduktivno toksična ili je respiratorni senzibilizator
  • kada je tvar aktivna tvar u biocidnim pripravcima ili sredstvima za zaštitu bilja
  • kada je opravdano da je takvo razvrstavanje potrebno na razini Europske Unije


Države članice, proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici mogu predložiti da razvrstavanje i označavanje određene tvari bude usklađeno na cijelom prostoru EU. Takva namjera objavljuje se javno kako bi svi zainteresirani mogli u tom postupku sudjelovati. Nakon zaprimanja prijedloga, ECHA organizira javnu konzultaciju nakon čega Odbor za procjenu rizika u ECHA-i donosi znanstveno mišljenje koje se prosljeđuje Europskoj komisiji. Europska komisija odlučuje o predloženom razvrstavanju i obilježavanju.