Kako pripremiti i obaviti notifikaciju

Notifikacija se može obaviti isključivo elektronski putem REACH-IT portala na ECHA-inoj web stranici. Prvo se treba ulogirati u REACH-IT te kreiriati korisnički račun.

Korak 1: Kreirati korisnički račun (ukoliko već imate REACH-IT korisnički račun, nije potrebno otvarati novi samo radi notifikacije)

Korak 2: Pripremiti C&L notifikaciju. Više je mogućnosti na koji način to možete obaviti:

  • koristeći IUCLID 5
  • za veliki broj tvari kreirajući XML file i to
    korištenjem EXCEL tablice kreirane o strane ECHA-e
  • online putem unošenjem potrebnih podataka u
    REACH-IT (preporučljivo za manje tvrtke s manjim brojem notifikacija)


Korak 3: Dostaviti ECHA-i notifikaciju (putem REACH-IT)

 Na ECHA-inoj web stranici http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory možete pronaći više informacija o podnošenju notifikacija te o potrebnim IT alatima koje možete preuzeti ili im pristupiti.