Europski socijalni fond

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ je usvojen 17. prosinca 2014. godine, a na raspolaganju ima 1,582 milijarde eura.
 
U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za koje je Upravljačko tijelo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava, Ministarstvo zdravstva ima  ulogu Posredničkog tijela razine 1, koje je nacionalno tijelo u odnosu na Prioritetnu os 2 „Socijalno uključivanje“ i ulogu korisničke institucije u odnosu na Prioritetnu os 4 „Dobro upravljanje“ iz svoje nadležnosti te će mu biti na raspolaganju 45 milijuna eura za sustav zdravstva.
 
Posredničko tijelo razine 1 obavlja, inter alia, sljedeće funkcije: planira sredstva, prati rizike na razini prioritetnih osi, sudjeluje u Odboru za praćenje Operativnog programa, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema dokumentaciju za poziv na dostavu projektnih prijedloga (prijava), sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava  (odabir projekata), sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod utvrđenih nepravilnosti, izrađuje priručnik o internom postupanju i odgovarajućem revizijskom tragu, itd.
 
Održane promotivne aktivnosti
 
U skladu s promotivnim aktivnostima za Europski socijalni fond (ESF) u formi konferencija i okruglih stolova koje koordinira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) i u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s operacijama iz sektora zdravstva, na istima su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva (MIZ), posebice Službe za fondove Europske unije, tijekom cijele 2015. godine, a organizirani su u okviru projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima,“ kako slijedi:
·         20.03. – Opatija
·         18.03. – Split
·         09.04. – Zagreb
·         08.04. – Osijek
·         25.09. – Vukovar
·         26.10. – Krapina
·         29.10. -  Slavonski Brod
·         30.10. - Požega
·         05.11. - Zadar
·         06.11. - Gospić
·         13.11. – Dubrovnik
 
Navedeni Okrugli stol je bio prilika potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga detaljnije se upoznati s nadolazećim operacijama iz sektora zdravstva u sklopu Specifičnog cilja 9.iv.1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.
Ujedno, potencijalni prijavitelji imali su priliku  postaviti pitanja vezana za pripremu svojih projektnih prijedloga kao i dobiti sva objašnjenja vezana za uvjete Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
 
„Živjeti zdravo“ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Dana 07. prosinca 2016. godine s početkom u 11.30 u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020. Riječ je o prvim bespovratnim sredstvima koje je Ministarstvo zdravstva ugovorilo iz Europskog socijalnog fonda u financijskoj perspektivi 2014. - 2020.
 
Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. sc., a svečanom potpisivanju prisustvovao je i dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. 
 
Bespovratna sredstva u iznosu od 30.373.299,36 kuna koristit će se za usvajanje znanja i stavova o važnosti pravilne prehrane, promicanje tjelesne aktivnosti u cilju prevencije debljine, očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja, edukaciju mladih te savjetovanje stanovnika svih dobnih skupina
 
''Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine' – Hrvatska liječnička komora
Dana 07. travnja 2017. godine 2017 s početkom u 10.00 u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb potpisan je drugi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020.
 
Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med.,v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, dipl. iur. te predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Trpimir Goluža, dr. med., a svečanom potpisivanju prisustvovao je i dr.sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. 
 
Bespovratna sredstva u iznosu od 29.981.200,00 kuna koristit će se za povećanje razine znanja i vještina liječnika opće/obiteljske medicine, a time i kvalitete zdravstvene zaštite građana Republike Hrvatske te će isto dovesti do racionalizacije korištenja ljudskih i materijalnih resursa dostupnih zdravstvenom sustavu.
 
„Specijalističko usavršavanje doktora medicine“
Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (objava dana 4. kolovoza 2017. godine) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020.,  dana 8. rujna 2017. godine održana je prezentacija za sve unaprijed prihvatljive prijavitelje u prostorima Ministarstva zdravstva, odnosno za domove zdravlja i zavode za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave.
 
U okviru ovog Poziva povećat će se broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima Republike Hrvatske te hitne medicine na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Za financiranje navedenih specijalizacija na prihvatljivim područjima u okviru ovog Poziva osigurana je financijska alokacija u ukupnom iznosu od 187 milijuna kuna.
 
Poveznica: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1436
 
Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 - Prioritetna os 2 „Socijalno uključivanje“
Cilj ulaganja – smanjenje broja bolesti povezanih s načinom života, bolje praćenje kroničnih stanja u svrhu smanjenja kroničnih oboljenja, a sve u svrhu poboljšanja zdravstvenih pokazatelja stanovništva Republike Hrvatske, a operacija je namijenjena širokom spektru potencijalnih dionika u sustavu zdravstva.
 
Kontinuirana izobrazba zdravstvenih djelatnika - Prioritetna os 2 „Socijalno uključivanje“
Cilj ulaganja – poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti na način da se održivo povećavaju broj, vještine i profesionalna zaštita radnika koji pružaju zdravstvene usluge stanovništvu (povećanje broja medicinskih stručnjaka i bolja pokrivenost regija Republike Hrvatske zdravstvenim uslugama, prvenstveno ruralnih područja, otoka i manjih gradova).
 
Uspostava središnjeg tijela za e-Zdravlje (STeZ) - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – uspostava središnjeg tijela nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja, odnosno središnjeg mjesta za upravljanje svim informacijskim sustavima u zdravstvu sukladno Strateškom planu razvoja e-Zdravlja
 
Akreditacija bolnica - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite
 
E-Učenje - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika, ali uvijek dostupne (u elektronskom obliku)
 
Izrada kliničkih smjernica - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja - uspostava jednoznačnih stručnih smjernica za rad zdravstvenih djelatnika kako bi se osigurala veća kvaliteta dijagnostike i liječenja, efikasnija zdravstvena zaštita i standardiziran pristup u cijeloj zemlji
Promotivne aktivnosti
U skladu s promotivnim aktivnostima za Europski socijalni fond (ESF) u formi konferencija i okruglih stolova koje koordinira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) i u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s operacijama iz sektora zdravstva, na istima su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravlja (MIZ), posebice Službe za fondove Europske unije, tijekom cijele 2015. godine, a organizirani su u okviru projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima,“ kako slijedi:
 
 • 25.09. – Vukovar
 • 09.04. – Zagreb
 • 08.04. – Osijek
 • 20.03. – Opatija
 • 18.03. – Split
 • 26.10. – Krapina
 • 29.10.2015 Slavonski Brod
 • 30.10.2015 Požega
 • 05.11.2015 Zadar
 • 06.11.2015 Gospić
 • 13.11.2015 Dubrovnik


 

Obavijest o promotivnim aktivnostima u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.
 
Ministarstvo zdravlja sudjelovat će na Okruglim stolovima koje organizira Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svrhu promocije aktivnosti Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020., Prioritetna os 2 Socijalno uključivanje.
 
Sljedeći Okrugli stolovi na kojem će sudjelovati i Ministarstvo zdravlja održavaju se u:
 
 • Slavonskom Brodu, 29. listopada 2015. godine u Županijskoj komori Slavonski Brod, Velika dvorana (u prizemlju) u 10.00 sati
 • Požegi, 30. listopada 2015. godine u Županijskoj komori Požega, Mala dvorana u 10.00 sati
 
Navedeni Okrugli stol prilika je potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga detaljnije se upoznati s nadolazećim operacijama iz sektora zdravstva u sklopu Specifičnog cilja 9.iv.1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.
Ujedno, potencijalni prijavitelji imat će priliku  postaviti pitanja vezana za pripremu svojih projektnih prijedloga kao i dobiti sva objašnjenja vezana za uvjete Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
 

Obavijest o promotivnim aktivnostima u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.
 
Ministarstvo zdravlja sudjelovat će na Okruglim stolovima koje organizira Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svrhu promocije aktivnosti Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020., Prioritetna os 2 Socijalno uključivanje.
 
Sljedeći Okrugli stol na kojem će sudjelovati i Ministarstvo zdravlja održava se u Krapini, 26. listopada 2015. godine u Pučkom otvorenom učilištu Krapina, Mala dvorana, Krapina, s početkom u 10.00 sati.
 
Navedeni Okrugli stol prilika je potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga detaljnije se upoznati s nadolazećim operacijama iz sektora zdravstva u sklopu Specifičnog cilja 9.iv.1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.
Ujedno, potencijalni prijavitelji imat će priliku  postaviti pitanja vezana za pripremu svojih projektnih prijedloga kao i dobiti sva objašnjenja vezana za uvjete Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

 
Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Prioritetna os 2 „Socijalno uključivanje
Cilj ulaganja – smanjenje broja bolesti povezanih s načinom života, bolje praćenje kroničnih stanja u svrhu smanjenja kroničnih oboljenja, a sve u svrhu poboljšanja zdravstvenih pokazatelja stanovništva Republike Hrvatske
Kontinuirana izobrazba zdravstvenih djelatnika (uključujući i specijalističko usavršavanje doktora medicine) - Prioritetna os 2 „Socijalno uključivanje“
Cilj ulaganja – poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti na način da se održivo povećavaju broj, vještine i profesionalna zaštita radnika koji pružaju zdravstvene usluge stanovništvu (povećanje broja medicinskih stručnjaka i bolja pokrivenost regija Republike Hrvatske zdravstvenim uslugama, prvenstveno ruralnih područja, otoka i manjih gradova)
 
Uspostava središnjeg tijela za e-Zdravlje (STeZ) - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – uspostava središnjeg tijela nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja, odnosno središnjeg mjesta za upravljanje svim informacijskim sustavima u zdravstvu sukladno Strateškom planu razvoja e-Zdravlja
Akreditacija bolnica - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite
E-Učenje - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja – oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika, ali uvijek dostupne (u elektronskom obliku)
Izrada kliničkih smjernica - Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“
Cilj ulaganja - uspostava jednoznačnih stručnih smjernica za rad zdravstvenih djelatnika kako bi se osigurala veća kvaliteta dijagnostike i liječenja, efikasnija zdravstvena zaštita i standardiziran pristup u cijeloj zemlji
Najava
U Ministarstvu zdravstva održat će se svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020., u petak 07. travnja 2017.godine s početkom u 10.00 u Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Riječ je o bespovratnim sredstvima koje Ministarstvo zdravstva ugovara iz Europskog socijalnog fonda u financijskoj perspektivi 2014.-2020.
Korisnik bespovratnih sredstava je Hrvatska liječnička komora koja ima ekskluzivnu nadležnost nad trajnom medicinskom izobrazbom liječnika i dodjelom odobrenja za samostalan rad (licence).
Cilj projekta Hrvatske liječničke komore „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ je povećanje znanja i vještina liječnika opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj s ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata.
Bespovratna sredstva u iznosu od 29.981.200,00 kuna koristit će se za povećanje razine znanja i vještina liječnika opće/obiteljske medicine, a time i kvalitete zdravstvene zaštite građana Republike Hrvatske te će isto dovesti do racionalizacije korištenja ljudskih i materijalnih resursa dostupnih zdravstvenom sustavu.
Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Trpimir Goluža, a svečanom potpisivanju prisustvovat će i dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.