Europski fond za regionalni razvoj

Projektima u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) ulaže se u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje doprinose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici.
 
U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. godine. Na temelju sektorske i strateške podloge Ministarstva zdravstva kao Sektorski nadležnog tijela koje osigurava financiranje svih projekata iz EFRR-a u sustavu zdravstva i vrši plaćanja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u srpnju 2017. objavilo četiri (4) poziva na dostavu projektnih prijedloga za unaprijed definirane prijavitelje u sustavu zdravstva (bolnice i županije), kako slijedi:
 
„Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“
Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u ovom Pozivu za obje Grupe 1 i 2 (uključujući i povećanje alokacije)  trenutno iznosi 1.345.147.566,47 HRK.
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te sažetak operacije (SO) može se pronaći putem sljedeće poveznice:
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-i-pristupa-dnevnim-bolnicama-i-ili-dnevnim-kirurgijama/   
 
 „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“
Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u ovom Pozivu iznosi 171.800.000,00 HRK.
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te sažetak operacije (SO) može se pronaći putem sljedeće poveznice:
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-pristupa-primarnoj-zdravstvenoj-zastiti/
 
„Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“
Status: otvoren od 9.3.2016. do 31.12.2019.
NAPOMENA: Poziv je zatvoren u 2. polovici 2017. godine nakon iscrpljenja raspoložive financijske omotnice (trajni modalitet poziva) – u pripremi je dokumentacija za raspisivanje 2. faze, s dodatnim financijskim sredstvima za druge dvije preostale ranjive skupine
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u ovom Pozivu iznosi: 120.000.000,00 HRK.
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te sažetak operacije (SO) može se pronaći putem sljedeće poveznice:
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-isplativosti-pristupa-bolnicke-skrbi-ranjive-skupine/
 
„Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“
Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u ovom Pozivu: 173.000.000,00 HRK.
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te sažetak operacije (SO) može se pronaći putem sljedeće poveznice:
 http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-pristupa-hitnoj-zdravstvenoj-zastiti/
 
e-Zdravlje (u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj e-usluga“)
Cilj ulaganja - poboljšanje kvalitete usluge i dosljednosti u njezi bolesnika te time i sigurnosti pacijenta; bolja komunikacija između svih sudionika u sustavu zdravstvene zaštite kroz središnje upravljanje podacima pacijenata; centralizirano upravljanje procesima u zdravstvenom sustavu; povezivanje svih zdravstvenih registara omogućujući učinkovitiju administraciju i upravljanje zdravstvenim sustavom; pacijentima omogućiti cjelovitu dostupnost zdravstvene zaštite kroz brz i siguran pristup vlastitom zdravstvenom zapisu, kao i informacije o usluzi i kvaliteti zdravstvene zaštite; u koordinaciji s ostalim tijelima državne uprave i u skladu sa Strategijom e-Hrvatska, uskladiti se s političkim ciljevima u vezi digitalizacije javnog sektora i pružanja elektroničkih usluga građanima.
Primarna zdravstvena zaštita (ulaganja u domove zdravlja u vidu manjih infrastrukturnih zahvata i nabave opreme te ulaganja u ordinacije koncesionara u vidu nabave opreme
Cilj ulaganja - poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, a time i smanjenje broja upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka

Otvoren je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini"

 
Dnevne bolnice/dnevne kirurgije kod najmanje 85% bolnica pokrivenih Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj
Cilj ulaganja - veća isplativost i održivost zdravstvenog sustava smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj za najmanje 10 %.
Bolnice za posebno ranjive skupine
Cilj ulaganja – poboljšanje kvalitete i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine tamo gdje je ona trenutno vrlo loša ili nepostojeća;. Posredni cilj je  doprinijeti drugoj ključnoj mjeri identificiranoj u nacionalnom programu reformi, tj. smanjenju stope bolovanja.
Objedinjeni hitni bolnički prijemi i hitni medicinski prijevoz brodovima
Cilj ulaganja - dovršetak reformi u primarnom zdravstvenom sektoru kroz osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti; poboljšanje prijevoza i njege u hitnim medicinskim slučajevima s hrvatskih otoka uspostavom hitne pomorske medicinske službe, a naročito u slučajevima pomorskih nesreća i pomorskih katastrofa te poboljšanje prekograničnog pružanja zdravstvene zaštite
e-Zdravlje
Cilj ulaganja - poboljšanje kvalitete usluge i dosljednosti u njezi bolesnika te time i sigurnosti pacijenta; bolja komunikacija između svih sudionika u sustavu zdravstvene zaštite kroz središnje upravljanje podacima pacijenata; centralizirano upravljanje procesima u zdravstvenom sustavu; povezivanje svih zdravstvenih registara omogućujući učinkovitiju administraciju i upravljanje zdravstvenim sustavom; pacijentima omogućiti cjelovitu dostupnost zdravstvene zaštite kroz brz i siguran pristup vlastitom zdravstvenom zapisu, kao i informacije o usluzi i kvaliteti zdravstvene zaštite; u koordinaciji s ostalim tijelima državne uprave i u skladu sa strategijom e-Hrvatske, uskladiti se s političkim ciljevima u vezi digitalizacije javnog sektora i pružanja elektroničkih usluga građanima
Mogućnost povlačenja sredstava za energetsku učinkovitost u zdravstvenim ustanovama
Cilj ulaganja – uštede financijskih sredstava u zdravstvenom sektoru kroz uštede na energentima potrebnim za  redovito funkcioniranje zdravstvenih ustanova
GRUPA 1: OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I/ILI DNEVNIH KIRURGIJA (MEDICINSKOM, NEMEDICINSKOM I TEHNIČKOM OPREMOM) U SKLADU S POPISOM U PRILOGU 10 U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.