IPA komponenta II

Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za telemedicinu i Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu je provelo projekt u sklopu programa IPA komponenta II Jadranska prekogranična suradnja pod nazivom: „AdriHealthMob - Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector
Projekt je prijavljen u lipnju 2013.godine, a odobren od Europske komisije 8. studenog 2013. godine, te je započeo sa provedbom u siječnju 2014. godine. Provedba projekta je završila u studenom 2016. godine.
Glavni cilj projekta je bio transfer znanja, ljudi i podataka kako bi se postigao efikasniji transport pacijenata unutar država uključenih u projekt te lakša i brža dostupnost zdravstvenim ustanovama u svakoj od njih. U realizaciji tog cilja izrađen je „mapping“ zdravstvenih ustanova i usluga, te je prilagođena postojeća prometna infrastruktura za prihvat pacijenata te izvršena analizira zakonodavstva i sustava prikupljanja podataka u vezi prekograničnih pacijenata kako bi se stvorili zajednički protokoli postupanja.
Sve detaljnije informacije o projektu mogu se naći na internet stranici: http://adrihealthmob.eu/