IPA komponenta I

IPA (skraćeno od Instrument for Pre-Accession Assistance) je Instrument pretpristupne pomoći, uspostavljen Uredbom Vijeća br. 1085/2006. Vrijednost mu je 11,468 milijardi eura.
IPA Program uamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD. Cilj mu je pomoći državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovoj postupnoj harmonizaciji s pravnom stečevinom EU, radi. pristupanja.
Sastoji se od pet komponenti: IPA I - pomoć u tranziciji i izgradnja institucija (IPA TAIB), IPA, II - prekogranična suradnja (IPA CBC), IPA III - regionalni razvoj, IPA IV - razvoj ljudskih potencijala (IPA HRD), IPA V - ruralni razvoj (IPARD).

Svi do sada provedeni projekti i u okviru Instrument pretpristupne pomoći – IPA služe kao dobra strateška podloga za sve aktivnosti koje se provode ili će se provoditi kroz implementaciju projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih projekata.