Plan normativnih aktivnosti Ministarstva zdravstva

Vlada Republike Hrvatske donosi Godišnji plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva. 
Ministarstvo zdravstva dužno je u okviru svojeg djelokruga, utvrditi Prijedlog plana propisa koje treba obuhvatiti Godišnjim planom, a unutar toga Prijedloga predložiti propise za koje treba provesti postupak procjene učinaka propisa.
Ministarstvo zdravstva objavljuje Prijedlog Plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu radi informiranja javnosti. 
Informiranje je dostupno i na poveznici


Plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu