25. Klinički bolnički centar Rijeka_ Naprave i instrumenti za infuziju, biopsiju, punkciju i davanje citostatika