Istraživanje tržišta


Ministarstvo zdravstva, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo zdravstva obvezno je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.


PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA U PRIPREMI POSTUPKA NABAVE (članak 199. ZJN 2016)
Ministarstvo zdravstva može natjecatelja, ponuditelja ili drugi gospodarski subjekt uključiti u pripremu postupka nabave ali će pri tom poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje.
Ministarstvo zdravstva kao javni naručitelj obvezno je mjere koje je poduzelo sukladno odredbama članka 199. stavka 1. i 2. dokumentirati u Izvješću o postupku javne nabave. 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
26. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA GRADNJU I OPREMANJE ŠEST (6) BRZIH BRODICA SUKLADNO EU PROJEKTU „USPOSTAVA HITNE POMORSKE MEDICINSKE SLUŽBE BRZIM BRODICAMA“
25. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE POTROŠNOG MATERIJALA ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
24. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USPOSTAVE CENTRALNOG MJESTA ZA ZAPRIMANJE, DISTRIBUCIJU I PRAĆENJE LAGERA CJEPIVA REPUBLIKE HRVATSKE (E-CEZDLIH) I CENTRALNOG E-CIJEPNOG KARTONA REPUBLIKE HRVATSKE (E-CIJEPIH)
23. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU AUTOMATSKIH BIOKEMIJSKIH ANALIZATORA I POTROŠNOG MATERIJALA
22. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGA IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE“ U PROSTORU NEDOVRŠENE SVUČILIŠNE BOLNICE NA LOKACIJI BLATO, ZAGREB
21. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA GRADNJU I OPREMANJE (6) BRZIH BRODICA SUKLADNO EU PROJEKTU " USPOSTAVA HITNE POMORSKE MEDICINSKE SLUŽBE BRZIM BRODICAMA"
20. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE POSEBNIH SKUPINA LIJEKOVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
19. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU AUTOMATSKIH BIOKEMIJSKIH ANALIZATORA I POTROŠNOG MATERIJALA
18. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGE IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT " IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE " U PROSTORU NEDOVRŠENE SVEUČILIŠNE BOLNICE NA LOKACIJI BLATO, ZAGREB
17. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGE ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA E-LISTE ČEKANJA, E-NARUČIVANJE I E-PRIORITETNO NARUČIVANJE
16. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE KOLONOSKOPA BEZ STUPOVA ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
15. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ROBOTSKOG KIRURŠKOG SUSTAVA
14. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA SVAKU GRUPU PREDMETA NABAVE
13. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE MEDICINSKIH UREĐAJA SA ISPORUKOM, MONTAŽOM, SERVISIRANJEM I ODRŽAVANJEM U PUNOJ FUNKCIJI ZA KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
12. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
11. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE INFORMATIČKE OPREME S UKLJUČENOM USLUGOM IMPLEMENTACIJE I MIGRACIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
10. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU 22 RESPIRATORA S MONITORIMA ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
9. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA PODRŠKE, ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE PROGRAMSKE OSNOVICE SREDIŠNJEG DIJELA INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA CEZIH U RAZDOBLJU DVIJE GODINE OD SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI
8. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 5 KOMADA ANGIOSALA DSA/DIGITALNE ZA INTERVENCIJSKE RADIOLOŠKE PROCEDURE ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
7. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 5 KOMADA ANGIOGRAFSKIH MONOPLANARNIH RTG APARATA ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
6. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE UREĐAJA ZA MAGNETSKU REZONANCU 1,5T ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
5. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU CENTRALNOG UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKOM STRUKTUROM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA, CENTRALNOG SUSTAVA KOMUNIKACIJE S BOLNICAMA, SUSTAVA ZA AUTOMATSKO DNEVNO PRIKUPLJANJE SVIH ZDRAVSTVENIH INDIKATORA, RUDARENJA PODATAKA, STRUKTURIRANE OBJAVE NA WEBU IZ SVIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ,TE NADOGRADNJE SUSTAVA FAKTURIRANJA IZ BOLNICA
4. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA NUKLEARNU MEDICINU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U RH
3. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU UGRADBENOG MATERIJALA ZA VASKULARNU KIRURGIJU
2. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA JAVNU NABAVU LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A
1. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE NADOGRADNJE I USLUGE PROŠIRENE PODRŠKE SREDIŠNJEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA U RAZDOBLJU OD DVIJE GODINE OD POTPISA UGOVORA