Istraživanje tržišta


Ministarstvo zdravstva, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo zdravstva obvezno je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.


PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA U PRIPREMI POSTUPKA NABAVE (članak 199. ZJN 2016)
Ministarstvo zdravstva može natjecatelja, ponuditelja ili drugi gospodarski subjekt uključiti u pripremu postupka nabave ali će pri tom poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje.
Ministarstvo zdravstva kao javni naručitelj obvezno je mjere koje je poduzelo sukladno odredbama članka 199. stavka 1. i 2. dokumentirati u Izvješću o postupku javne nabave. 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
44. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE „LIJEKOVI NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ“
43. OBAVIJEST O PONOVNOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE LINEARNOG AKCELERATORA ZA POTREBE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
42.OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE LINEARNOG AKCELERATORA ZA POTREBE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
41. OBAVIJEST O PONOVNOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE „KONZULTANTSKE USLUGE ZA UPRAVLJANJEM PROJEKTOM I ADMINISTRACIJOM PROJEKT e-SMJERNICE: INFORMATIČKI SUSTAV ZDRAVSTVENIH SMJERNICA S INTEGRACIJOM U OSTALE SUSTAVE e-ZDRAVLJE“
40. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA UPRAVLJANJEM PROJEKTA IMPLEMENTACIJE SUSTAVA eBOLNICA I USLUGE POMOĆI U PROVEDBI I PRAĆENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE I ADMINISTRACIJE PROJEKTA
39.OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE POSEBNIH SKUPINA LJEKOVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
38. OBAVIJEST O PRETHODONOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE KONZULTATNTSKE USLUGE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJOM:PROJEKT:E-SMJERNICE: INFORMATIČKI SUSTAV ZDRAVSTVENIH SMJERNICA S INTEGRACIJOM U OSTALE SUSTAVE E-ZDRAVSTVA
37. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE KOREKTIVNOG I ADAPTIVNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG SUSTAVA ECEZDLIH - ECIJEPIH
36. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE TE USLUGE STRUČNOG KOORDINATORA/ICE U PROJEKTU EBOLNICE
35. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA PRIORITETNO NARUČIVANJE PACIJENATA SA SPAJANJEM NA CENTRALNI SUSTAV E-NARUČIVANJE
34. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA ADAPTIVNOG ODRŽAVANJA CENTRALNOG UPRAVLJAČKOG SUSTAVA U RAZDOBLJU DO 31.12.2021.
33. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE OSNOVNOG I I ADAPTIVNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA LISTE E-ČEKANJA, E-NARUČIVANJE TE MODULA E- PRIORITETNO NARUČIVANJE, SREDIŠNJEG KALENDARA ZA PRAĆENJE UGOVORENIH KAPACITETA I SREDIŠNJEG KALENDARA ZA PRAĆENJE SLOBODNIH TERMINA U RAZDOBLJU OD TRI GODINE OD SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI
32. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE POVEZIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SA SUSTAVOM ECEZDLIH I ECIJEPIH
31. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA UPRAVLJANJEM I ADMINISTRACIJOM PROJEKTA IMPLEMENTACIJE SUSTAVA EBOLNICA I POMOĆI U PROVEDBI I PRAĆENJU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
30. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE „NABAVA, NAJAM, PRANJE I GLAČANJE RUBLJA“
29. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM- PRIPREMA ANALIZA, STUDIJA , PROJEKTNO-TEHNIČKE I OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU
28.OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-a KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE
27. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA PODRŠKE, ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE PROGRAMSKE OSNOVICE SREDIŠNJEG DIJELA INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA CEZIH
26. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA GRADNJU I OPREMANJE ŠEST (6) BRZIH BRODICA SUKLADNO EU PROJEKTU „USPOSTAVA HITNE POMORSKE MEDICINSKE SLUŽBE BRZIM BRODICAMA“
25. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE POTROŠNOG MATERIJALA ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
24. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USPOSTAVE CENTRALNOG MJESTA ZA ZAPRIMANJE, DISTRIBUCIJU I PRAĆENJE LAGERA CJEPIVA REPUBLIKE HRVATSKE (E-CEZDLIH) I CENTRALNOG E-CIJEPNOG KARTONA REPUBLIKE HRVATSKE (E-CIJEPIH)
23. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU AUTOMATSKIH BIOKEMIJSKIH ANALIZATORA I POTROŠNOG MATERIJALA
22. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGA IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE“ U PROSTORU NEDOVRŠENE SVUČILIŠNE BOLNICE NA LOKACIJI BLATO, ZAGREB
21. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA GRADNJU I OPREMANJE (6) BRZIH BRODICA SUKLADNO EU PROJEKTU " USPOSTAVA HITNE POMORSKE MEDICINSKE SLUŽBE BRZIM BRODICAMA"
20. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE POSEBNIH SKUPINA LIJEKOVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
19. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU AUTOMATSKIH BIOKEMIJSKIH ANALIZATORA I POTROŠNOG MATERIJALA
18. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGE IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT " IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE " U PROSTORU NEDOVRŠENE SVEUČILIŠNE BOLNICE NA LOKACIJI BLATO, ZAGREB
17. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU USLUGE ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA E-LISTE ČEKANJA, E-NARUČIVANJE I E-PRIORITETNO NARUČIVANJE
16. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE KOLONOSKOPA BEZ STUPOVA ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
15. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ROBOTSKOG KIRURŠKOG SUSTAVA
14. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA SVAKU GRUPU PREDMETA NABAVE
13. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE MEDICINSKIH UREĐAJA SA ISPORUKOM, MONTAŽOM, SERVISIRANJEM I ODRŽAVANJEM U PUNOJ FUNKCIJI ZA KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
12. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A KOJI IMAJU GENERIČKE PARALELE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
11. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE INFORMATIČKE OPREME S UKLJUČENOM USLUGOM IMPLEMENTACIJE I MIGRACIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
10. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU 22 RESPIRATORA S MONITORIMA ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
9. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA PODRŠKE, ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE PROGRAMSKE OSNOVICE SREDIŠNJEG DIJELA INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA CEZIH U RAZDOBLJU DVIJE GODINE OD SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI
8. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 5 KOMADA ANGIOSALA DSA/DIGITALNE ZA INTERVENCIJSKE RADIOLOŠKE PROCEDURE ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
7. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 5 KOMADA ANGIOGRAFSKIH MONOPLANARNIH RTG APARATA ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
6. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE UREĐAJA ZA MAGNETSKU REZONANCU 1,5T ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
5. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU CENTRALNOG UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKOM STRUKTUROM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA, CENTRALNOG SUSTAVA KOMUNIKACIJE S BOLNICAMA, SUSTAVA ZA AUTOMATSKO DNEVNO PRIKUPLJANJE SVIH ZDRAVSTVENIH INDIKATORA, RUDARENJA PODATAKA, STRUKTURIRANE OBJAVE NA WEBU IZ SVIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ,TE NADOGRADNJE SUSTAVA FAKTURIRANJA IZ BOLNICA
4. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA NUKLEARNU MEDICINU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U RH
3. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU UGRADBENOG MATERIJALA ZA VASKULARNU KIRURGIJU
2. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA JAVNU NABAVU LIJEKOVA NA LISTAMA HZZO-A
1. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE NADOGRADNJE I USLUGE PROŠIRENE PODRŠKE SREDIŠNJEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA U RAZDOBLJU OD DVIJE GODINE OD POTPISA UGOVORA