Korisne stranice

Neke od vrlo korisnih stranica na kojima možete saznati više o Uredbi REACH te drugim propisima kojima su uređene kemikalije su:

- stranice ECHA-e http://echa.europa.eu na kojima su dostupne opće informacije o REACH-u, vodiči s praktičnim informacijama i preporukama za predregistraciju i registraciju, informacije o REACH-IT sustavu i IUCLID 5 važni za podnošenje dosjea ECHA-i

- stranice Europskog ureda za kemikalije (ECB) http://ecb.jrc.it gdje možete pronaći propise važeće u Europskoj uniji koji reguliraju područje kemikalija i biocidnih pripravaka

- stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

- stranice Hrvatskog zavoda za toksikologiju www.hzt.hr

Za pomoć se možete obratiti se i Hrvatskoj gospodarskoj komori ili drugim oblicima industrijskih udruženja koja zastupaju zajedničke interese.