Info dani Europskog ureda za kemikalije

Europski ured za kemikalije (EUK) Europske komisije i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi zajedno su organizirali 11-13 prosinca 2006. informativni događaj "INFO DANI EUROPSKOG UREDA ZA KEMIKALIJE" s ciljem da se omogući bolja spoznaja o budućoj politici Europske unije o kemikalijama i povećana pažnja vladinih i nevladinih subjekata na praktičnim zadacima u pogledu primjene novih propisa (REACH).

EUK je tehnička i znanstvena ruka Europske komisije, čija je osnovna uloga pružiti tehničku i znanstvenu podršku politici Europske unije. EUK je usredotočena na tehničke potrebe država kandidata s ciljem da ubrza pripremu za pristup Europskoj uniji kroz JRC akcijski program proširenja i integracije.

Glavni cilj ove radionice bio je predstaviti EUK dostignuća, potaknuti raspravu, identificirati moguće partnerstvo i ucrtati put buduće stručne i znanstvene suradnje. Radionica je pružila priliku da se rasprave problemi, potrebe i moguća rješenja, kao i buduća suradnja s EUK.