32. Klinička bolnica Dubrava_Ugradbeni materijal za plastičnu kirurgiju