24. Klinički bolnički centar Rijeka_ Reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku