23. Klinički bolnički centar Rijeka_ Kirurški instrumenti