Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Dana 30. listopada 2020. Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020.
 
Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.
Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.
 
 
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Izjava prijavitelja

Izjava partnera

Opći uvjeti ugovora

Posebni uvjeti ugovora

Nabava za NOJN

Odricanje od prava na prigovor