Priopćenje za javnost

Nastavno na napise u pojedinim medijima kako liječnici koji se zaraze svojom krivnjom „neće imati plaću tijekom bolovanja“ ako od bolesti Covid-19 obole zbog svog nemarnog ponašanja, te da bolnice o istom obavještavaju liječnike, Ministarstvo zdravstva u cilju točnog informiranja javnosti daje sljedeće priopćenje.
U slučaju da je radnik ostvario kontakt sa zaraženom osobom te postoji sumnja na zarazu koronavirusom, radnik ostaje u samoizolaciji na temelju odluke nadležnog epidemiologa.

Ako je radnik u samoizolaciji jer je ostvario kontakt sa zaraženom osobom na radnom mjestu, pripada mu naknada u visini prosječne plaće koja je isplaćena u prethodna tri mjeseca, sukladno odredbama Zakona o radu. Ukoliko je radnik u samoizolaciji jer je ostvario kontakt sa zaraženom osobom izvan radnog mjesta, naknada plaće tijekom samoizolacije iznosi 100%  od osnovice za naknadu plaće, s time da mjesečni iznos naknade ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%,  sukladno propisu koji uređuju obvezno zdravstveno osiguranje.

Međutim, svaki radnik, pa tako i zdravstveni radnik za kojeg je utvrđeno da je obolio od Covida-19,  bez obzira je li se zarazio na radnom mjestu ili izvan radnog mjesta, upućuje se na bolovanje i ima pravo na naknadu plaće  za vrijeme privremene nesposobnosti.  Naknada plaće tijekom bolovanja obračunava se sukladno odredbama zakona koji regulira obvezno zdravstveno osiguranje.

Navode o obavijestima koje zdravstvene ustanove  upućuju svojim zaposlenicima, Ministarstvo zdravstva će provjeriti sa zdravstvenim ustanovama te ocijeni li potrebnim, istima uputiti pojašnjenje.
 
 
 

Stranica