Javni poziv za iskaz interesa u sudjelovanju na promociji aktivnosti iz nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva