f) Registracija pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe u Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe