Pripravci kanabinoida stigli u Hrvatsku

U Republiku Hrvatsku  je stigla nova pošiljka pripravka kanabinoida  u obliku uljne otopine.  Distribucija pripravaka u ljekarne vršit će se putem  veledrogerija.

Pripravak je u obliku uljne otopine u bočicama od 25 ml s dozatorom.
Pripravak se izdaje na liječnički recept i dostupan je u jednoj formulaciji i jačini:
Tilray oralna otopina 10,0 mg THC / 10,0 mg CBD po 1 mL ulja
Za više informacija molimo vidjeti  ovdje
TILRAY- Uputa za zdravstvene radnike
TILRAY- Uputa za pacijente
Preporuke o doziranju sadržane u Sažetku opisa svojstava pripravka i Uputi za bolesnika sadrže općenite smjernice za doziranje proizvođača Tillray.
Povjerenstvo za primjenu konoplje u medicinske svrhe  Ministarstva zdravstva za pojedine indikacije za koje smatra da je u njih opravdana primjena ovog proizvoda ima ponešto drugačije preporuke ( manje razlike u učestalosti primjene i ukupnim dnevnim dozama) koje su dostupne ovdje
Tablice za doziranje prema indikacijama

Stranica