Pomoćnik ministra dr. sc. Mate Car održao je sastanak s predstavnicima MRRFEU, Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

U četvrtak, 16. svibnja 2019., u Ministarstvu zdravstva održan je međuresorni sastanak na temu prihvatljivosti zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava za zdravstvenu djelatnost unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Kompetentnost i razvoj MSP”, nadležnog tijela Ministarstva poduzetništva i obrta, objavljenog 17. svibnja 2016.

Pomoćnik ministra dr. Mate Car izvijestio je prisutne o mogućnostima financiranja iz EU fondova projekata privatnog zdravstva odnosno privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, tako i zdravstvenoga turizma u cjelini, te da nije bilo dovoljne komunikacije i informacija o svim potencijalima izvora financiranja iz EU fondova. Uvidom u javno dostupne informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima unutar završenog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP” nekoliko je privatnih zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava za zdravstvenu djelatnost dobilo bespovratna sredstva za razvojne projekte, a o čemu je održana prezentacija s detaljnim informacijama.
Također se na sastanku raspravilo o trenutnim potencijalima i izvorima financiranja u okviru postojeće financijske perspektive odnosno prioritetnih osi OP Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. kako za specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta čiji su osnivači županije, tako i za privatne pružatelje zdravstvenih usluga na tržištu zdravstvenog turizma.
Dogovorena je snažnija suradnja i koordinacija sa resornim ministarstvima u svezi strateškog programiranja zdravstvenog turizma u Nacionalnoj razvojnoj strategiji i budućoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027., a sve u cilju identifikacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova kao prihvatljivih prijavitelja u okviru budućih operativnih programa. 
 
 


Stranica