Sanitarna inspekcija s danom 01. travnja 2019. godine prelazi iz Ministarstva zdravstva u Državni Inspektorat sjedište kojeg je u Zagrebu, Šubićeva 29.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata obavlja djelatnost na dosadašnjim lokacijama (popis ureda sanitarne inspekcije).
 

Sanitarna inspekcija obavlja inspekcijske poslove odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, buke, kemikalija i biocidnih proizvoda te neionizirajućeg zračenja.
Zahtjevi stranaka vezano uz ishođenje sprovodnica, sanitarno-tehničke i higijenske uvjete gradnje te potvrde na glavni projekt gradnje podnose se u mjesno nadležnim Uredima sanitarne inspekcije.
Zahtjevi stranaka za izvozne certifikate za hranu (Free-sale) te ishođenje potvrda u Registar izvoznika za hranu podnose se u Središnjem Uredu Državnog Inspektorata u Zagrebu, Šubićeva 29, kao i na dosadašnjoj adresi u  Zagrebu, Ksaver 200a.
 
Sve upite i prijave građana Državnom inspektoratu možete poslati na: prijave@dirh.hr
kao i na telefon dežurnog inspektora za Grad Zagreb 01/4698-422 ili 01/4698-355.
 
Podnošenje obavijesti o nesukladnosti vode za ljudsku potrošnju dostavlja se na e-mail adresu: vodovodi@miz.hr

 
Uredi sanitarne inspekcije Državnog inspektorata:
 
1.  Ured Državnog inspektorata
     Frana Galovića bb, Krapina 49 000                                                                                 
     telefon: 049/300 515
      zsi_sredisnjahr@miz.hr
    (Krapinsko-Zagorska, Zagrebačka, Sisačko – Moslavačka i Karlovačka županija)
 
2. Ured Državnog inspektorata
    Antuna Nemčića 5, Koprivnica 48 000
    telefon: 048/639 927
     zsi_szhr@miz.hr
   (Koprivničko-Križevačka, Virovitičko-Podravska, Međimurska, Varaždinska i
     Bjelovarsko-Bilogorska županija)
 
3.  Ured Državnog inspektorata
     Glagoljaška 27a/III,Vinkovci 32 100
     telefon: 031/202 087
      zsi_istocnahr@miz.hr
    (Osječko-Baranjska, Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-Posavska i Požeško-Slavonska  
      županija)
 
4. Ured Državnog inspektorata
     Riva 10 , 51000 Rijeka
     telefon: 051/298 767
      zsi_istraiprimorje@miz.hr
     (Istarska i Primorsko Goranska županija)
 
5.  Ured Državnog inspektorata
     J.J.Strossmayera 20, Zadar  23 000
     telefon: 023/4596 158
      zsi_sjdalmacija@miz.hr
     (Šibensko-Kninska, Zadarska i Ličko-Senjska županija)
 
6.  Ured Državnog inspektorata
     Prilaz braće Kaliterne 10, Split 21 000
     telefon: 021/490 034
      zsi_jdalmacija@miz.hr
     (Splitsko-Dalmatinska i Dubrovačko-Neretvanska županija)
 
7Ured Državnog inspektorata
     Ksaver 200a, Zagreb 10 000
     telefon: 01/ 4698 422
      zsi_gradzagreb@miz.hr
     (Grad Zagreb)
8. Ured Državnog inspektorata – Granična sanitarna inspekcija
    Vodovodna 20a, 10 000 Zagreb
    telefon: 01/3644 374
    helpdesk_GSI@miz.hr                  


OBAVIJEST O PROMJENAMA U VEZI IZDAVANJA RJEŠENJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
 
Od 1. travnja 2019. godine stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/2018) doći će do promjene u provedbi postupaka izdavanja sljedećih rješenja iz nadležnosti Ministarstva zdravstva:
  • rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke (članak 9. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
  • rješenje o ispunjavanju uvjeta za pušačke prostore i prostore za pušenje (članak 33. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
  • rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije  (članak 16. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13  115/18)
  • rješenje kojim se odobrava  subjektu u poslovanju s hranom registracija i upis objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata (članak 39. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, broj 84/15). 


Od 1. travnja 2019. godine zahtjevi za izdavanjem navedenih rješenja s pratećom dokumentacijom dostavljat će se na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a
10000 Zagreb

Odgovarajuće  upute u smislu navedenih promjena dostupne su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (www.miz.hr).

 
 


Stranica