PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – PROVEDBA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Sve upite vezano uz provedbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu možete uputiti na sljedeću adresu elektronske pošte-
info.pzz@miz.hr
 
1. Dopis županijama od 2. siječnja 2019.

2. Dopis županijama od 4. siječnja 2019.