Natječaji 2018.godine

 

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA - OVISNOSTI 2018.-2019.

ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA U SURADNJI S UDRUGAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI I SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA U SURADNJI S UDRUGAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U PODRUČJU PREVENCIJE OVISNOSTI I SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA ZA 2018. GODINU

PRIVREMENA LISTA PROJEKATA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVE I ISPRAVAK NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Ispravak natječajne dokumentacije 

Najčešća pitanja


01 Upute za prijavitelje - ovisnosti 2018-19

B4 Obrazac izjave o partnerstvu

B5 Obrazac životopisa

B6 Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta

C1 Obrazac za provedbu terenskog posjeta

Dodatak 1. - Pojmovnik

Z6. Obrazac financijskog izvješća za zdravstvene organizacije

LEGENDA 1

LEGENDA 2

Z1.  Opisni obrazac projekta za zdravstvene organizacije 2018.-2019. 

Z2-1. Obrazac proračuna za 2018. godinu

Z2-2. Obrazac proračuna za 2019. godinu

Z3. Obrazac za ocjenu prijedloga projekta za zdravstvene organizacije

Z4. Ugovor o dodijeli financijskih sredstava

Z5. Obrazac opisnog izvještaja projekta zdravstvene organizacijeObjedinjeni natječaj za udruge iz područja ovisnosti 2018. godinu

Odluka o raspodjeli - prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe druga 2018

PRIVREMENA LISTA OBJEDINJENI NATJEČAJ 2018.

Ispravak natječajne dokumentacije

Odluka o načinu raspodjele prevencija ovisnosti 2018

Poziv na natjecaj 2018. docx

B1 Opisni obrazac za prijavu projekta

A5 Upute za prijavitelje za 2018

B9 Obrazac za ocjenu prijedloga projekta udruga

C2 Obrazac opisnog izvještaja projekta

B10 Ugovor o dodijeli financijskih sredstava.doc ispravljen

B2 Obrazac proračuna

B7 Obrazac izjave o financiranim projektima

B4 Obrazac izjave o partnerstvu

B8 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

C4 Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

C3 Obrazac financijskog izvjestaja projekta

C1 Obrazac za provedbu terenskog posjeta

B9.1  Obrazac za procjenu projekata (EDPQS)

B5 Obrazac životopisa 

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Dodatak 1.Pojmovnik

LEGENDA 1

LEGENDA 2