Dobra proizvođačka praksa

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora biti u skladu s načelima dobre proizvođačke prakse (eng. Good Manufacturing Practice, GMP).

U Službenom listu Europske unije objavljena je obavijest Komisije u okviru provedbe Uredbe 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima gdje je objavljen naslov i referenca na harmoniziranu normu EN ISO 22716: 2007, Kozmetika - Dobra proizvođačka praksa (GMP) - Smjernice za dobru proizvođačku praksu (ISO 22716:2007).

ISO 22716:2007 je međunarodna norma koja propisuje smjernice za proizvodnju, upravljanje, kontrolu, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda. Smjernice ujedno propisuju i organizacijske i praktične savjete za upravljanje ljudskim, tehničkim i administrativnim čimbenicima koji utječu na kvalitetu proizvodnje.
Navedena norma je dostupna za kupnju pri Hrvatskom zavodu za norme, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb.