Uputa za registraciju maloprodajnih mjesta koja sudjeluju u prekograničnoj prodaji na daljinu elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu

Prekogranična prodaja na daljinu, sukladno Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvod ( „Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) jest prodaja potrošačima na daljinu kada se potrošač, u trenutku naručivanja proizvoda od maloprodajnog mjesta, nalazi u državi članici koja nije država članica ili treća zemlja u kojoj to maloprodajno mjesto ima poslovno sjedište, odnosno poslovni nastan; za maloprodajno mjesto smatra se da ima sjedište, odnosno poslovni nastan u državi članici:
a) u slučaju fizičke osobe: ako ima svoju poslovnu jedinicu u toj državi članici (odnosno u Republici Hrvatskoj)
b) u drugim slučajevima: ako maloprodajno mjesto ima svoje statutarno sjedište, središnju upravu ili poslovnu jedinicu, uključujući podružnicu, agenciju ili bilo kakvu drugu uspostavu, u toj državi članici (odnosno u Republici Hrvatskoj)

Kako se subjekti koji sudjeluju u prekograničnoj prodaji na daljinu mogu registrirati u Republici Hrvatskoj?

Od 18. svibnja 2017. godine obvezni ste registrirati svoje maloprodajno mjesto ako isporučujete elektroničke cigarete, spremnike za ponovno punjenje i uloške za jednokratnu uporabu putem prekogranične prodaje na daljinu.

Ova obveza odnosi se na:

- fizičke osobe i trgovačka društva osnovana u Republici Hrvatskoj koja se bave prodajom elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu u drugoj državi Europskog gospodarskog prostora (Europski gospodarski prostor - 28 država članica EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška)
- fizičke osobe i trgovačka društva osnovana u Europskom gospodarskom prostoru ili bilo kojoj drugoj zemlji, koja se bave prodajom elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu u Republici Hrvatskoj

Kako podnijeti zahtjev za registraciju i izdavanje potvrde?

Za registraciju maloprodajnih mjesta u prekograničnoj prodaji na daljinu treba ispuniti OBRAZAC 1 sa sljedećim podatcima:
a) naziv maloprodajnog mjesta te adresa odakle se proizvodi isporučuju
b) datum početka prekogranične prodaje proizvoda putem usluga informacijskog društva
c) adresa mrežnih stranica korištenih za prodaju na daljinu, uključujući sve podatke potrebne za njihovu identifikaciju
d) detaljan opis i način rada sustava za provjeru starosti kupca 
e) dokaz o  plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kuna koja može biti plaćena državnim biljegom ili uplaćena na broj računa: HR1210010051863000160, Model: HR64; Poziv na broj: 5002-47107-OIB uplatitelja,
Zahtjev s ispunjenim obrascem koji sadrži obvezne podatke navedene u članka  19. stavak 16. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih provoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) te upravnom pristojbom u iznosu od 20,00 sukladno odredbi članka 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) dostaviti na adresu:

Ministarstvo zdravstva
Samostalni sektor za javnozdravstvenu zaštitu
10 000 Zagreb. Ksaver 200 a

Temeljem urednog zahtjeva Ministarstvo zdravstva izdaje Potvrdu registracije maloprodajnom mjestu koje sudjeluje u prekograničnoj prodaji na daljinu.
U svim slučajevima koji se tiču izmjene potvrde (naziva proizvoda, naziva maloprodajnog mjesta, naziva fizičke osobe/trgovačkog društva, datuma početka prekogranične prodaje proizvoda putem usluga informacijskog društva, adresa mrežnih stranica korištenih za prodaju na daljinu, te sustava za provjeru starosti kupaca), potrebno je podnijeti novi zahtjev za  izmjenom ishođene potvrde.
Nije potrebno registrirati prodaju izravno potrošačima.

Ostale napomene
Ministarstvo zdravstva na svojim mrežnim stranicama objavljuje podatke o registriranim maloprodajnim mjestima iz članka 19. stavka 16. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih provoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
Kontakti
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektroničku adresu:
pravna_podrska_usi@miz.hr
 

Obrazac o registraciji maloprodajnih mjesta koji sudjeluju u prekograničnoj prodaji na daljinu elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu