Rješenje o imenovanju članova radne skupine specijalističkog usavršavanja doktore medicine