Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

Dana 17. veljače  2016. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
 
Odredbama Pravilnika uređuje se dostavljanje obavijesti odnosno zahtjeva za upis u registre hrane subjekta u poslovanju s hranom putem javnog portala (SISSI),. Prijedlogom pravilnika uvrštene su odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva i obavijesti putem javnog portala središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI).
Prijedlogom pravilnika, a radi smanjenja administrativnih zapreka i parafiskalnih nameta, ukinuta je obveza dostavljanja obavijesti Ministarstvu za hranu na kojoj je navedena odobrena zdravstvena tvrdnja
Prijedlogom pravilnika su propisana nova pravila za dodatke prehrani namijenjene dojenčadi i maloj djeci.
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-mail-a: dodaci.prehrani@miz.hr do 3. ožujka 2016. godine.


Prijedlog PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UVRŠTAVANJE U PROGRAM MONITORINGA I PROVOĐENJE PROGRAMA MONITORINGA DODATAKA
OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠĆE