Granični slučajevi

Kako bi odgovorili na određene nedoumice industrije vezano za provedbu propisa koji reguliraju biocidne pripravke, Europska komisija je zajedno s nadležnim tijelima država članica EU je donijela vodič o graničnim slučajevima (Manual of decisions) koji sadrži često postavljana pitanja i odgovore vezano za provedbu propisa i razumijevanje graničnih slučajeva. Granični slučajevi najčešće se odnose na preklapanje s propisima koji reguliraju kozmetiku, medicinske i veterinarske proizvode te sredstva za zaštitu bilja.

Korisne podatke o graničnim slučajevima možete pronaći i na stranici Europske komisijehttp://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm
te http://ec.europa.eu/environment/biocides/borderline.htm