Dokumentacija za polaganje specijalističkog ispita

  1. Zamolba kandidata
  2. Zamolba ravnatelja zdravstvene ustanove ili privatne osobe za čije se potrebe specijalizant specijalistički usavršavao
  3. Potvrda o radnom odnosu
  4. Originalno rješenje o odobrenju specijalizacije
  5. Odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
  6. Original ili ovjerena preslika domovnice
  7. Uredno popunjena specijalistička knjižica
  8. Potvrda o završenom poslijediplomskom studiju (ukoliko je isti predviđen izdanim rješenjem o odobrenju specijalizacije)