Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

Ravnatelj uprave
Gordan Žanić, dipl. oec.

Kontakt: Larisa Jelak
tel: 01/4607-514
e-mail: Larisa.Jelak@miz.hrSEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Načelnik sektora
dr. sc. Domagoj Dodig, dipl. oec. 
Kontakt: tel: 01/4559-235
              e-mail: Domagoj.Dodig@miz.hr 
 
  • Služba za proračun, analizu i decentralizirane funkcije
 
  • Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola
Voditelj službe
Tomislav Madunić, univ.spec.oec.
Kontakt: tel: 01/4698-362    
           e-mail:  Tomislav.Madunic@miz.hr
 

SEKTOR ZA JAVNU NABAVU

Načelnica sektora
Slađana Čižmek, mag. iur.  
 Kontakt: tel: 01/4596-126   
               e-mail: Sladana.Cizmek@miz.hr
 
  • Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
Voditelj službe
Željko Miličević, dipl. oec.    
Kontakt: tel: 01/4596-129  
              e-mail: Zeljko.Milicevic@miz.hr
 
 
  • Služba za planiranje i praćenje izvršenja
Voditelj službe
Božidar Herceg, struč. spec. oec.
Kontakt: tel: 01/4559-239
              e-mail: Bozidar.Herceg@miz.hr