Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  provodi se u trajanju od 15 dana od dana objave.

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od  od 3. prosinca 2013. godine do 19. prosinaca 2013. godine.

Primjedbe  prijedlozi ili pitanja u vezi s prijedlogom  predmetnog propisa dostavljaju se   Biserki Gregurek, dipl. iur.  na e-mail adresu: biserka.gregurek@miz.hr do naznačenog roka. 

OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE zakon o ID Zakona 3 12 2013
TEZE ZA ZAKON 3 12 2013
Izvješće