2013. – drugi rok za registraciju tvari prema REACH Uredbi

Usklađivanje s Uredbom REACH i prilagodba REACH-  IT sustava u ECHA-i, a vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 
Svi hrvatski poduzetnici koji obavljaju djelatnost prometa proizvodnje kemikalija moraju uskladiti svoje poslovanje u potpunosti s uredbom REACH (Uredba 1907/2006/EC), do 01. srpnja 2013., jer od tog datuma Republika Hrvatska postaje 28. članicom Europske unije. Iako je u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, postignut prijelazni period za naše poduzetnike od 6, odnosno 12 mjeseci za konačnu registraciju kemikalija na tržištu Republike Hrvatske, kao dijelu zajedničkog tržišta Europske unije, moraju se obaviti sve potrebne radnje što prije, kako se ne bi dogodilo da se ne mogu stavljati tvari na tržište Republike Hrvatske i Europske unije.

Upozoravamo Vas da je pred Vama opsežan posao koji se ne može obaviti u kratkom vremenu. Zato Vam savjetujemo da što prije krenete u postupak usklađivanja s REACH uredbom kako se ne biste 1. prosinca 2013. godine, odnosno 1. srpnja 2014. godine našli u situaciji da svoje proizvode ne možete plasirati na tržište EU, a to znači i na tržište Republike Hrvatske.

Uredba REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ima za cilj poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od štetnog učinka kemikalija. Ona nalaže da se odgovornost za upravljanje kemikalijama u potpunosti prebaci na industriju, te je usmjerena i na razvijanje inovacija i konkurentnosti kemijske industrije Europske unije.

Proizvođači i uvoznici su dužni prikupiti podatke o svojstvima kemijskih tvari s kojima posluju te poslati te podatke u elektronskom obliku u središnju bazu podataka u Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) u Helsinkiju, Finska (http://www.echa.europa.eu/).

2013. godine je i drugi rok za registraciju tvari koje se proizvode u količini većoj od 100 tona godišnje te svi proizvođači, uvoznici i  jedinstveni zastupnici (OR) moraju pripremiti dosje tvari u informatičkom obliku IUCLID i poslati ga preko web aplikacije REACH-IT na stranice Europske agencije za kemikalije.

Vaše upite možete kao i dosada slati na e-mail adresu helpdesk-reach@miz.hr.