Zavod za transplantaciju i biomedicinu


Nacionalni transplantacijski koordinator
Mirela Bušić, dr. med.
Kontakt: tel. 01/ 4596-105, fax: 01/4596-161, mirela.busic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA TRANSPLANTACIJU
Voditelj službe
Martina Anušić Juričić, dr. med.
Kontakt: tel. 01/ 4607-538, fax: 01/4610-841, martina.anusicjuricic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA BIOMEDICINU
Voditelj službe
Branka Malnar Grubišić, dipl. psih. 
Kontakt: tel. 01/ 4559-263, fax: 01/4610-841, branka.malnargrubisic@miz.hr