b) Ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i popis laboratorija