a) Zakonodavstvo

Ministarstvo zdravstva je nadležno tijelo za politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo obavlja upravno-pravne, inspekcijske i stručne poslove u području vode za ljudsku potrošnju, provodi postupak ovlašćivanja službenih laboratorije za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te donosi godišnji plan monitoringa vode za ljudsku potrošnju, usko surađujući sa Hrvatskom zavodom za javno zdravstvo te ostalim zavodima za javno zdravstvo u županijama.
 
Područje vode za ljudsku potrošnju regulirano je slijedećim propisima:
  • Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju („ Narodne novine“, broj  56/13, 64/15)
  • Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 125/2013141/2013 128/2015)
  • Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti („Narodne novine“, broj 44/14)