Službeni laboratorij za GMO na području Republike Hrvatske

Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/17-07/04; URBROJ: 534-07-2-2/1-17-12; Zagreb, od 07. prosinca 2017. ovlašćuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za GMO i procjenu rizika iz Zagreba, Rockefellerova 7, službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Odluka vrijedi do 07. prosinca 2019. godine.

 
Rješenjem KLASA:UP/I-540-01/16-07/01; URBROJ: 534-07-1-1-5/1-17-9; Zagreb, od 28. veljače 2017. ovlašćuje se Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Laboratorij za ispitivanje sjemena, Odsjek za biotehnološke analize, Osijek Brijest, službenim laboratorijem za GMO na području Republike Hrvatske. Odluka vrijedi do 28. veljače 2019. godine.