Ograničenja

Sadržaj tvari u nekom proizvodu može biti ograničen ili posve zabranjen. Stoga je potrebno obratiti pažnju na Prilog XVII Uredbe REACH od 1. lipnja 2009., a do tada ostaje na snazi direktiva 76/769/EC.