Obveze propisane Uredbom REACH za tvari u proizvodima

Četiri vrste mogućih obveza propisane su Uredbom REACH za proizvođače, uvoznike i druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet proizvoda:

 1. registracija tvari
 2. notifikacija tvari ECHA-i
 3. osiguravanje informacija o sadržaju određenih tvari korisnicima
 4. usklađivanje s mogućim restrikcijama.


Ove se obveze primjenjuju samo u slučajevima navedenima u članku 7. i 33. te u prilogu XVII Uredbe.

Vezano za proizvode i obveze prema REACH-u, važno je obratiti pažnju na sljedeće članke Uredbe:

Članak 3. Definicija proizvoda - proizvod je predmet kojemu se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav

Članak 7. Propisuje u kojim slučajevima je obvezna registracija odnosno notifikacija tvari u proizvodima

Članci 23., 28.-30. Rokovi za pred-registraciju i registraciju tvari u postupnom uvođenju i sudjelovanje u Forumu za razmjenu podataka o tvarima (Substance Information Exchange Fora (SIEF))

Članci 57. i 59. Kriteriji za tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) i postupak stavljanja na kandidat listu

Članak 33. Dužnost osiguravanja informacija o tvarima u proizvodima

Prilog XVII. Uvjeti ograničenja koji se mogu odnositi na neke tvari u proizvodima.

Identifikacije potencijalnih obveza vezano za proizvode

.

.

Različite obveze propisane su za tvar i preparate, a različite za tvari u proizvodima. Međutim ponekad je teško odrediti da li se radi o proizvodu ili se radi o pakovini u kojoj se nalazi tvar/preparat. Sljedeći primjeri mogu olakšati nedoumice:

1. tvar/preparat u pakovini

 • toner za printer - radi o preparatu (toneru) koji se nalazi u spremniku te se cijeli toner ne može smatrati proizvodom


2. tvar/preparat na nosaču

 • vlažne maramice za čišćenje različitih površina - isti učinak može se postići i korištenje istog preparata na nekom drugom nosaču, znači ne radi se o proizvodu već o preparatu dok je maramica samo pogodan nosač preparat; u ovom slučaju potrebno je registrirati tvari iz preparata dok se maramice natopljene sredstvom za čišćenje ne smatraju proizvodom


3. tvar/preparat kao integrirani dio proizvoda

 • termometar - funkcija termometra određuje ga kao proizvod, zajedno sa svim sadržajem se odlaže, bez pojedinačnih tvari ne bi bio funkcionalan- znači radi se o proizvodu.


Obveze za tvari/preparat u pakovini iste su kao za sve tvari odnosno pojedinačne tvari u preparatima. Znači obveze mogu uključivati:

 • registraciju u skladu s člankom 6. Uredbe REACH (ne s člankom 7.)
 • označavanje u skladu s direktivom 67/548/EEC odnosno Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 23/08)
 • obveza notificiranja ECHA-e o razvrstavanju tvari, u skladu s člankom 113
 • sigurnosno tehnički list u skladu s člankom 31 Uredbe
 • ako tvar ima posebno zabrinjavajuća svojstva i uvrštena je u prilog XVI REACH-a, autorizacija namjene u skladu s glavom VII
 • opća ograničenja uporabe u skladu s člankom 68(2) i prilogom XVII


Kako bi se odredile relevantne obveze koristan alat je navigator na web stranicama ECHA-e http://ec.europa.eu/echa.

Više informacija o proizvodima i obveze za tvari u njima možete pronaći u Vodiču za proizvode dostupan na http://reach.jrc.it/guidance_en.htm.