17. Klinički bolnički centar Split_ Materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija