Zaključci Povjerenstva

U Ministarstvu zdravlja osnovano je 20. siječnja 2015. godine stručno Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe. Zadaća Povjerenstva je istražiti mogućnosti primjene indijske konoplje, odnosno kanabinoida kod teško oboljelih kojima takva terapija može pomoći u liječenju.

S obzirom da trenutačno  važeći zakon ne dopušta korištenje indijske konoplje u medicinske svrhe,  Povjerenstvo razmatra moguće izmjene zakonodavstva vezane uz indijsku konoplju i pregled lijekova baziranih na indijskoj konoplji, a koji su u upotrebi u Europskoj uniji.

Predsjednik Povjerenstva je doc.dr.sc. Ognjen Brborović s Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a  Povjerenstvo se sastoji od deset članova koji su redom uvaženi stručnjaci medicinske i pravne struke.