Više o medicinskoj konoplji

  • Medicinska konoplja identična je biljka onoj marihuani „s ceste“, no ista je uzgojena u 100% kontroliranim uvjetima s točno određenim količinama pojedinih komponenata (THC-a i CBD-a)
  • Medicinsku konoplju propisuje liječnik specijalist, na temelju postavljene dijagnoze
  • Terapija medicinskom konopljom omogućena je za one bolesti za koje postoje objavljeni znanstveni dokazi o pozitivnom terapijskom učinku medicinske konoplje
  • Kod pripravaka čiji se terapijski princip temelji na aktivaciji kanabinoidnih receptora nije dokazano kako isti utječe na progresiju ili ublažavanje simptoma psihoze, psihotičnih stanja, shizofrenije te anksioznih poremećaja, kao ni depresivnih poremećaja te PTSP-a. Uslijed istoga, stav Povjerenstva jest kako nema znanstvenih dokaza koji bi potvrdili kako pripravak kanabisa imao pozitivno djelovanje kod navedenih bolesti
  • Niti za jedan pripravak čiji se terapijski princip temelji na aktivaciji kanabinoidnih receptora, „industrijski“ ili „magistralni“, sintetski analog ili „ekstrakt kanabisa“, nije pokazano da je sposoban zaliječiti ili trajno izliječiti malignu bolest.
  • Nisu pronađeni znanstveni dokazi da marihuana liječi rak
  • U ovom trenutku lijekovi i pripravci na bazi medicinske konoplje nisu uvršteni niti u osnovnu niti u dopunsku listu HZZO-a
  • Postupak stavljanja lijekova na listu HZZO-a je u nadležnosti stručnih tijela koje se bave ovom temom, dok je Ministarstvo zdravlja imalo za zadaću stvoriti zakonodavni okvir za primjenu navedenih lijekova
  • Preporuka Povjerenstva: korištenje medicinskog kanabisa kao dodatka postojećoj terapiji