Sastanak direktora sektora za područje međunarodnog strateškog pristupa upravljanja kemikalijama i otpadom nakon 2020.

  • Vrijeme
26.5.-27.5.2020. 
 
  • Organizator
Ministarstvo zdravstva
 
  • Kategorija događanja
Sastanak