Koordinacija i mehanizmi suradnje na području droga EU i zajednice latinoameričkih i karipskih država (EU - CELAC)

OTKAZANO!


  • Vrijeme2.4.-3.4.2020.
 
  • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
  • Kategorija događanja
Sastanak
 
  • Lokacija
Šubićeva poslovna zgrada, Šubićeva 29, Zagreb