Konferencija na visokoj razini o presađivanju i darivanju organa


OTKAZANO!

  • Vrijeme
16.3. - 17.3.2020. 
 
  • Organizator
MInistarstvo zdravstva
 
  • Kategorija događanja
Konferencija
 
  • Lokacija
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4, ZagrebDarivanje i presađivanje organa jedan je od prioriteta Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja zdravstva. Konferencijom na visokoj razini Hrvatska šalje poziv za novim, sinergijskim pristupom na razini Europske Unije, s ciljem da se ukaže na postojeće nejednakosti u dostupnosti metoda transplantacijskog liječenja, prepoznaju područja dobre EU prakse i osnaže mehanizmi za brži i učinkovitiji prijenos znanja, razmjenu dobre prakse između država članica, zajedničko djelovanje i širu međudržavnu suradnju, kako bismo uspješno odgovorili na izazove u ovom području javnog zdravstva.

Zahvaljujući jedinstvenom organizacijskom modelu i visokim etičkim i stručnim standardima,  Hrvatska je jedna od vodećih država u svijetu u području darivanja i presađivanja organa.  Današnji rezultati kruna su dugogodišnjih napora i sustavnog ulaganja utemeljenih na jednoznačnom opredjeljenju struke i zdravstvene politike o transplantacijskom programu kao nacionalnom, javnozdravstvenom interesu Republike Hrvatske.
S obzirom na važnost vrlo složenog područja darivanja i presađivanja organa te iznimnu uspješnost hrvatskog modela transplantacijskog sustava, Hrvatska želi preuzeti snažno vodstvo nad zajedničkim političkim opredjeljenjem zemalja EU koje se suočavaju s brojnim izazovima u području darivanja i presađivanja organa i novim mogućnostima u poboljšanju skrbi i zdravlja pacijenata.
Ministarska konferencija na temu darivanja i presađivanja organa  uključit će ministre zdravstva  EU zemalja i predstavnike odnosno kreatore nacionalnih politika kako bi:
  • pružili političku potporu i osigurali snažnu predanost daljnjem razvoju i jačanju provedbe uspješnih programa za darivanje i transplantaciju organa te uvođenje takovih modela programa tamo gdje ne postoje, temeljem preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Madrid Resolution), Istanbulske deklaracije, EU standarda kvalitete i sigurnosti te Akcijskog plana EU-a o darivanju i presađivanju organa
  • razmijenili iskustva te raspravili različite pristupe vezano za povećanje dostupnosti organa za presađivanje te dostupnosti liječenja presađivanjem organa
  • identificirali nove izazove i prioritete zajedničkog djelovanja u ovom području javnog zdravlja te odabrali preporučljive smjerove i modele daljnjeg razvoja.