Akreditacije

Svi novinari i predstavnici medija koji žele prisustvovati događanjima u organizaciji Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije moraju posjedovati važeću medijsku akreditaciju.

Mediji će u Hrvatskoj moći pratiti sastanak Europskog vijeća, posjet Europske komisije, neformalne ministarske sastanke i ostale sastanke na visokoj i najvišoj razini.
 

Pristupite akreditacijskom sustavu za novinare

VAŽNO: Svaka prijava u akreditacijski sustav mora proći sigurnosnu i administrativnu provjeru prije odobrenja. Stoga vas molimo da svoju prijavu podnesete najkasnije dva tjedna prije događanja. Svaka zakašnjela prijava obrađivat će se naknadno te za nju akreditacijski tim EU2020HR ne može jamčiti da će biti odobrena na vrijeme.

 

Više na: eu2020.hr/akreditacije