Imunološki zavod postaje javna ustanova

Slika /slike/Naslovnica/Imunološki.jpg

Ovim potezom Vlada je očuvala radna mjesta zaposlenika Imunološkog zavoda te osigurala nastavak proizvodnje cjepiva i krvnih derivata i ljudske plazme

Imunološki zavod je trgovačko društvo od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, a za provođenje postupka su zaduženi Ministarstvo zdravlja i Državni ured za upravljanje državnom imovinom.

Ovim potezom Vlada je očuvala radna mjesta zaposlenika Imunološkog zavoda te osigurala nastavak proizvodnje cjepiva i krvnih derivata i ljudske plazme, smatrajući proizvodnju strateškim interesom za zdravstveni sustav Republike Hrvatske i zdravlje njenih stanovnika.

Početak zakonske procedure je donošenje akta o osnivanju javne ustanove koja je sveopći pravni slijednik trgovačkog društva, pa je danas Vlada donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda. Osnivač ustanove je Republika Hrvatska, a osnivačka prava nad ovom znanstveno-istraživačkom ustanovom su povjerena Ministarstvu zdravlja.

Za osnivanje i pripremu početka rada Imunološkog zavoda osigurana su sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravlja, a kako bi se na vrijeme provela zakonska procedura prijenosa djelatnosti, radnika i imovine na novu ustanovu, u Odluci Vlade određen je rok od 90 dana za dovršenje postupka. Trgovačko društvo će ugovorima prenijeti imovinu, djelatnost i ugovore o radu radnika na novoosnovanu ustanovu nakon održavanja glavne skupštine trgovačkog društva, a upisom prijenosa imovine na Republiku Hrvatsku u sudski registar, trgovačko društvo prestaje s postojanjem.