Upute za podnošenje zahtjeva

Obavještavamo Vas da se od 9. ožujka 2015. ukidaju Odluka o visini naknade koju uplaćuju pravne i fizičke osobe radi podmirenja troškova u postupku izdavanja odobrenja za proizvodnju, promet na veliko opasnim kemikalijama i korištenje vrlo otrovnih kemikalija (KLASA:UP/I-011-01/12-01/31 od 2. svibnja 2012. i KLASA:UP/I-011-01/12-01/31 od 27. svibnja 2014.), Odluka o visini naknade za pokriće troškova izdavanja odobrenja za promet na malo opasnim kemikalijama, korištenje opasnih kemikalija i korištenje vrlo otrovnih kemikalija kod fizičkih osoba (KLASA:UP/I-011-01/12-01/41 od 2. svibnja 2012.) te Odluka o visini naknade koju uplaćuju pravne i fizičke osobe radi podmirenja troškova u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (KLASA: UP/I-011-01/12-01/30 od 2. svibnja 2012. i KLASA:UP/I-011-01/12-01/31 od 27. svibnja 2014.)

Time se ukida obveza plaćanja naknade u iznosu od 2500,00 kuna odnosno 1500,00 kuna prilikom podnošenja zahtjeva za obavljanje gore navedenih djelatnosti. Napominjemo da ostaje obveza plaćanja propisane upravne pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).